«Vangsløkkja er prosjektert som et helhetlig hyttefelt – med dynamikk, egenart og god terrengtilpasning.»

Troll Arkitekter AS