Vangsløkkja arkitekt

Framtidsrettet prosjekt

Vangsløkkja er prosjektert med sekvenser av moderne hytter av ulik karakter. Formspråk og materialvalg tilrettelegger for et helhetlig hyttefelt, samtidig som prosjektet ivaretar en fleksibilitet med rom for tilpasning og egenart. Flott utsikt og nærhet til natur har vært førende prinsipper i prosjektet.

Med dagens diskusjoner rundt hytteutbygging og miljø har det vært viktig å se på nye måter å skape gode, helhetlige hyttefelt på. Med dette utgangspunktet, har vi skapt et framtidsrettet prosjekt med fokus på arealbruk og god terrengtilpasning. Fortettingsprinsippet bidrar til å bevare eksiterende natur og grøntarealer, samtidig som det skaper nabolag-, og fellesskapsfølelse. Feltet bidrar på denne måten til liv langs en akse med nærhet til natur, friluft og Norges flotteste skianlegg.

Vangsløkkja representerer at godt samspill mellom arkitektur, landskap og friluftsliv.

Troll Arkitekter AS

Byggingen er godt i gang!

Det er moro å se at byggene reiser seg. Vi får nå bekreftet at det er gjort gode valg på arkitektur. Spesielt med tanke på terrengtilpasning og innsyn/utsyn.
- Knut Sneve, prosjektleder for Vangsløkkja